Regulamin Sklepu Internetowego cukierniakarpicko.pl.
Sklep online dla marki Cukiernia Karpicko prowadzony jest przez firmę Zakład Cukierniczy
J.G.Gwóźdź z siedzibą przy ul. Podgórnej 13 w Karpicku, 64-200 Wolsztyn, identyfikującą
się numerem NIP 923 130 77 43.
ZAMÓWIENIA

 1. Cukiernia Karpicko prowadzi sprzedaż internetową produktów cukierniczych. Zamówienia
  przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej cukierniakarpicko.pl.
 2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych
  w regulaminie. Wszystkie poniższe punkty regulaminu są jego integralną częścią.
 3. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za
  pośrednictwem serwisu, z wyłączeniem sporadycznie wykonywanych prac
  modernizacyjnych powodujących brak dostępności do serwisu.
 4. Wszystkie ceny produktów podane w serwisie cukierniakarpicko.pl zawierają podatek
  VAT. Podane ceny są wiążące w momencie składania zamówienia. Kupujący ponosi
  również koszty dostawy, które określone są w trakcie prowadzonych zakupów.
 5. Zamówienie jest uznawane za wiążące i przekazywane do realizacji po dokonaniu
  płatności oraz jej pozytywnej weryfikacji. Brak zapłaty w terminie skutkować będzie anulacją
  zamówienia lub opóźnieniem w jego realizacji
 6. Zamówienia muszą być opłacone drogą elektroniczną (system płatności Tpay) lub
  przelewem tradycyjnym. Nie ma możliwości płatności przy odbiorze.
  ZMIANY / REKLAMACJE / ZWROTY
 7. Zmian w zamówieniu można dokonywać drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 90 minut
  po złożeniu zamówienia. W przypadku przekroczenia tego czasu można kierować zapytanie
  dotyczące opcji wprowadzenia zmian kontaktując się z biurem obsługi klienta.
 8. Klient ma prawo odstąpić od umowy i anulować zamówienia jeśli zrobi to z odpowiednim
  wyprzedzeniem i w regulaminowo określony sposób. W tym celu konieczne jest zgłoszenie
  drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 90 minut od złożenia zamówienia. W przypadku
  przekroczenia tego czasu należy kierować zapytanie dotyczące opcji odstąpienia od umowy
  i anulacji kontaktując się z biurem obsługi klienta.
 9. Cukiernia Karpicko zastrzega sobie możliwość zaproponowania zamiany produktu lub
  odmowy realizacji zamówienia w sporadycznych przypadkach niezależnych od serwisu, gdy
  wykonanie lub doręczenie produktu jest niemożliwe. W przypadku odmowy kwota wpłacona
  przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych na jego konto.
 10. Wygląd zamawianych produktów sporadycznie może się różnić od wyglądu produktów ze
  zdjęć zamieszczonych na stronie. Różnice mogą dotyczyć wyglądu, smaku i wagi, jednak
  bez znacznego wpływu na ogólny charakter słodyczy. Produkty dostarczane do odbiorcy są
  świeże i zalecamy stosownie je przechowywać, aby tę świeżość zachować na dłużej.
  Cukiernia Karpicko nie odpowiada za nieodpowiednie przechowywanie towaru przez
  adresata, skutkujące jego krótkim terminem przydatności do spożycia.
 11. Wszystkie reklamacje Klient zobowiązuje się składać drogą mailową.
  DOSTAWA / ODBIÓR WŁASNY
 12. Produkty mogą zostać odebrane przez klienta w określonym w zamówieniu miejscu lub
  doręczone pod wskazany adres (przy wyborze sposobu odbioru: DOSTAWA) w 48 lub 72
  godziny (w zależności od rodzaju produktu). Godziny dostawy są preferencyjne i
  orientacyjne – Cukiernia Karpicko nie gwarantuje dotrzymania godzin dostawy.
 13. Klient odpowiada za podanie prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
  W przypadku podania błędnych informacji czas realizacji może ulec zmianie oraz może
  wiązać się z dodatkowymi kosztami ze strony klienta, anulacją zamówienia lub w skrajnych
  przypadkiem – brakiem dostawy.
 14. Kurier Cukierni Karpicko może skontaktować się telefonicznie z zamawiającym w celu
  ustalenia jego obecności pod adresem dostawy.
 15. W przypadku, gdy kurier nie zastanie adresata pod podanym w zamówieniu adresem,
  kontaktuje się drogą telefoniczną z adresatem informując o przesyłce oraz adresie cukierni,
  do której produkt będzie dostarczony. Jeśli odbiorca pomimo kolejnych prób kontaktu nadal
  nie skontaktuje się z cukiernią lub biurem obsługi klienta, zamówienie zostanie zawieszone i
  będzie musiało zostać ponownie złożone i opłacone przed ponowną realizacją oraz
  dostawą. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia przesyłki, zostanie ona przewieziona do cukierni,
  o czym poinformujemy klienta drogą telefoniczną lub mailową. Cukiernia Karpicko nie ponosi
  wówczas odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia.
 16. Jeżeli pod adresem podanym w zamówieniu kurier nie zastanie adresata, może on
  pozostawić przesyłkę innej osobie obecnej w danym lokalu.
  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 17. Cukiernia Karpicko zastrzega sobie możliwość wykorzystania danych kontaktowych
  klienta podanych przy składaniu zamówienia do kontaktu w sprawie związanej z danym
  zamówieniem. Cukiernia Karpicko zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości
  reklamowych w postaci newsletterów drogą mailową oraz smsów do osób, które wyraziły
  zgodę na otrzymywanie tego typu materiałów.
 18. Cukiernia Karpicko zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały
  pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z
  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany).
 19. Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie cukierniakarpicko.pl należą do firmy
  Zakład Cukierniczy J.G.Gwóźdź i objęte są ochroną praw autorskich zgodnie z przepisami
  Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr
  90, poz. 631 z późn. zm. – j.t.).
 20. Cukiernia Karpicko zastrzega sobie prawo do zmiany danego Regulaminu oraz jego
  części w dowolnym czasie. Zmiany te obowiązują w zamówieniach składanych od momentu,
  w którym zostały one wprowadzone.
 21. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w sklepie online marki Cukiernia Karpicko jest
  prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18
  lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).