Polityka Prywatności
Regulamin Sklepu

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu
internetowego / cukierniakarpicko.pl.


Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Zakład Cukierniczy
J.G.Gwóźdź z siedzibą w Karpicku, ul.Podgórna 13 / 64-200 Wolsztyn, NIP 923 130 77 43.

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Zakład Cukierniczy J.G.Gwóźdź jako administrator danych osobowych dba o ich bezpieczeństwo. Są one szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Zakład Cukierniczy J.G.Gwóźdź wykorzystuje wyłącznie dane osobowe, które są udostępnione bezpośrednio podczas złożenia zamówienia w sklepie internetowym. Używane są następujące dane: nazwa i adres nadawcy oraz odbiorcy, numer telefonu, adres rozliczeniowy, adres e-mail, informacja o płatności, adres IP.
 4. Dane, które klient przekazuje podczas zamówienia używane są w poniższych celach:
  realizacja zamówienia, reklama produktów marki, newsletter, sms.
 5. Wszystkie przekazane przez klienta informacje nie są przekazywane bezpodstawnie
  żadnej organizacji ani osobie. W razie konieczności udostępnienia danych osobom trzecim wymagamy, aby firma przetwarzała Twoje dane tak samo bezpiecznie, jak my, i w takim samym celu (płatność online / kurier)
 6. Dane osobowe przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne, aby zrealizować
  zamówienie klienta. Następnie przechowywane są na własny użytek Cukierni Karpicko przez maksymalnie pięć lat. Po tym okresie dane osobowe zostaną usunięte.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
  może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
  zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

REGULAMIN SKLEPU

Regulamin Sklepu Internetowego cukierniakarpicko.pl.

Sklep online dla marki Cukiernia Karpicko prowadzony jest przez firmę Zakład Cukierniczy
J.G.Gwóźdź z siedzibą przy ul. Podgórnej 13 w Karpicku, 64-200 Wolsztyn, identyfikującą
się numerem NIP 923 130 77 43.

ZAMÓWIENIA

 1. Cukiernia Karpicko prowadzi sprzedaż internetową produktów cukierniczych. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej cukierniakarpicko.pl.
 2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie. Wszystkie poniższe punkty regulaminu są jego integralną częścią.
 3. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem serwisu, z wyłączeniem sporadycznie wykonywanych prac modernizacyjnych powodujących brak dostępności do serwisu.
 4. Wszystkie ceny produktów podane w serwisie cukierniakarpicko.pl zawierają podatek VAT. Podane ceny są wiążące w momencie składania zamówienia. Kupujący ponosi również koszty dostawy, które określone są w trakcie prowadzonych zakupów.
 5. Zamówienie jest uznawane za wiążące i przekazywane do realizacji po dokonaniu płatności oraz jej pozytywnej weryfikacji. Brak zapłaty w terminie skutkować będzie anulacją zamówienia lub opóźnieniem w jego realizacji
 6. Zamówienia muszą być opłacone drogą elektroniczną (system płatności Tpay) lub przelewem tradycyjnym. Nie ma możliwości płatności przy odbiorze. ZMIANY / REKLAMACJE / ZWROTY
 7. Zmian w zamówieniu można dokonywać drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 90 minut po złożeniu zamówienia. W przypadku przekroczenia tego czasu można kierować zapytanie dotyczące opcji wprowadzenia zmian kontaktując się z biurem obsługi klienta.
 8. Klient ma prawo odstąpić od umowy i anulować zamówienia jeśli zrobi to z odpowiednim wyprzedzeniem i w regulaminowo określony sposób. W tym celu konieczne jest zgłoszenie drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 90 minut od złożenia zamówienia. W przypadku przekroczenia tego czasu należy kierować zapytanie dotyczące opcji odstąpienia od umowy i anulacji kontaktując się z biurem obsługi klienta.
 9. Cukiernia Karpicko zastrzega sobie możliwość zaproponowania zamiany produktu lub odmowy realizacji zamówienia w sporadycznych przypadkach niezależnych od serwisu, gdy wykonanie lub doręczenie produktu jest niemożliwe. W przypadku odmowy kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych na jego konto.
 10. Wygląd zamawianych produktów sporadycznie może się różnić od wyglądu produktów ze zdjęć zamieszczonych na stronie. Różnice mogą dotyczyć wyglądu, smaku i wagi, jednak bez znacznego wpływu na ogólny charakter słodyczy. Produkty dostarczane do odbiorcy są świeże i zalecamy stosownie je przechowywać, aby tę świeżość zachować na dłużej. Cukiernia Karpicko nie odpowiada za nieodpowiednie przechowywanie towaru przez adresata, skutkujące jego krótkim terminem przydatności do spożycia.
 11. Wszystkie reklamacje Klient zobowiązuje się składać drogą mailową. DOSTAWA / ODBIÓR WŁASNY
 12. Produkty mogą zostać odebrane przez klienta w określonym w zamówieniu miejscu lub doręczone pod wskazany adres (przy wyborze sposobu odbioru: DOSTAWA) w 48 lub 72 godziny (w zależności od rodzaju produktu). Godziny dostawy są preferencyjne i orientacyjne – Cukiernia Karpicko nie gwarantuje dotrzymania godzin dostawy.
 13. Klient odpowiada za podanie prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. W przypadku podania błędnych informacji czas realizacji może ulec zmianie oraz może wiązać się z dodatkowymi kosztami ze strony klienta, anulacją zamówienia lub w skrajnych przypadkiem – brakiem dostawy.
 14. Kurier Cukierni Karpicko może skontaktować się telefonicznie z zamawiającym w celu ustalenia jego obecności pod adresem dostawy.
 15. W przypadku, gdy kurier nie zastanie adresata pod podanym w zamówieniu adresem, kontaktuje się drogą telefoniczną z adresatem informując o przesyłce oraz adresie cukierni, do której produkt będzie dostarczony. Jeśli odbiorca pomimo kolejnych prób kontaktu nadal nie skontaktuje się z cukiernią lub biurem obsługi klienta, zamówienie zostanie zawieszone i będzie musiało zostać ponownie złożone i opłacone przed ponowną realizacją oraz dostawą. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia przesyłki, zostanie ona przewieziona do cukierni, o czym poinformujemy klienta drogą telefoniczną lub mailową. Cukiernia Karpicko nie ponosi wówczas odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia.
 16. Jeżeli pod adresem podanym w zamówieniu kurier nie zastanie adresata, może on pozostawić przesyłkę innej osobie obecnej w danym lokalu. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 17. Cukiernia Karpicko zastrzega sobie możliwość wykorzystania danych kontaktowych klienta podanych przy składaniu zamówienia do kontaktu w sprawie związanej z danym zamówieniem. Cukiernia Karpicko zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości reklamowych w postaci newsletterów drogą mailową oraz smsów do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie tego typu materiałów.
 18. Cukiernia Karpicko zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany).
 19. Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie cukierniakarpicko.pl należą do firmy Zakład Cukierniczy J.G.Gwóźdź i objęte są ochroną praw autorskich zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. – j.t.).
 20. Cukiernia Karpicko zastrzega sobie prawo do zmiany danego Regulaminu oraz jego części w dowolnym czasie. Zmiany te obowiązują w zamówieniach składanych od momentu, w którym zostały one wprowadzone.
 21. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w sklepie online marki Cukiernia Karpicko jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).